Βάσσος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βάσος (2ος αι. μ.Χ., Μυσία / 3ος αι. μ.Χ., Τρωάδα, Λυδία, Ιωνία / 6ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27B.3  (2) Μακεδονία (Ελίμεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 20.3 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 1087 (= Pilhofer 668) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.665.7 (= SEG XLIII 460) (5) 206 μ.Χ., IG X.2.1.236.8 (6) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.681 (7) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.825 (8) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.977  (9-10) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.199

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
259
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αίγινα την αρχαϊκή περ. (προ του 700 π.Χ.). Τελευταία αναφορά από την Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.