Βαλεντῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βαλλεντῖνος (Βέροια), Βαλεντεῖνος (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 545 μ.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 438.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Λατινικής προέλευσης. Πρωιμότερη αναφορά τον 2ο αι. μ.Χ. από τη Μικρά Σκυθία (Σικελία, 3ος-5ος αι. μ.Χ.).

Γεωγραφική διασπορά: