Ἀβάσκαντος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Abascantus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία, Δαλματία / 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀβάσχαντος (αυτοκρ. περ., Κυρήνη), Ἀβάσσκαντος (3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27 A.10 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.464 A, 464 B.3(GVI 1865) (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, 24 & Μελετήματα Λαούρδα, σ. 105

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
148