Βαρναῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 181

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά Edson 1963, 103· Γουναροπούλου &  Χατζόπουλος 1998, 245-246 με περαιτέρω βιβλιογραφία. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 381.

Σχόλια: 

Το θέμα βαρν- μακεδονικό (όρος Βαρνούς). Σπάνια μακεδονικά ονόματα που υιοθετούνται από Σύριους λόγω της ηχητικής ομοιότητας με συριακά ονόματα (Βαρναῖος υποκοριστικό του Barnebus· Edson 1963, 103). Πρωιμότερη αναφορά από τη Βέροια τον 2ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Αθήνα τον 1ο αι. π.Χ. 

Γεωγραφική διασπορά: