Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Καλλικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κάλις; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κάλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενόκριτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξεννίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φρυνίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φοῖνιξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλωτέρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλώτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλοστράτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τυρίμμας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρύφων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρύφαινα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τληπόλεμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιτιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμόστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμόθεος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία