Φοῖνιξ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φοῖνιχς (Αθήνα 6ος αι. π.Χ), Foenix (αυτοκρ. περ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ελίμεια 306 π.Χ., Διόδωρος 20.73.1 (RE (10))  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 259-244 π.Χ., PHib 110.61  (3) Μακεδονία < Αίγυπτος PHib 110.70 (= PP 4131· 8756) (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αφυτος) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XXIX 572 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
81