Τιμόθεος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τιμόθειος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 3ος αι. π.Χ., Ωρωπός), Τειμόθεος (2ος αι. π.Χ., Μυσία, Λυδία / 1ος αι. π.Χ., Μυσία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Χίος, Βιθυνία / ελλην.-αυτοκρ. περ., Κιμμερικός Βόσπορος, Βιθυνία / αυτοκρ. περ. κ.ε. Πόντος, Βιθυνία, Λυδία, Λέσβος, Μακεδονία, Αθήνα, Ιωνία, Κιμμερικός Βόσπορος κ.α.), Timotheus (αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Ήπειρος, Θράκη), Θειμόθεος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 333 π.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ. 22.4 (Berve 750) (2) Μακεδονία < Ερέτρια ;318 π.Χ., ΙG XII.9.196.1, 23 (3) Μακεδονία < Θεσσαλία π. 275-250 π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 113-115, αρ. 6 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 283  (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.44 (6) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.32  (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) τέλη 1ου αι. μ.Χ., SEG XXVIII 537· XXXVI 587 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III, 66 (9) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.675 (= Feissel 1983, 137)  (10) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.24 (= Καφταντζής 1) (11) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. στήλη 6 αρ. 7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
435