Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λεωνίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεπτίνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόφαντος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόντιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λείμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λάϊχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λᾶγος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λάαγος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κυννάνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κύναγος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρονίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρίνων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρήθων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κράτιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρατησίπολις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρατεύας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κράτερος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρατέννας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κράστων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία