Τληπόλεμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τλημόλεμος (Τρωάδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 330-316 π.Χ., RE (5) (=Berve 757) (2) Μακεδονία < Δήλος μετά το 156 π.Χ., ID 1426AII.14

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
100