Φιλωτέρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλοτήρα (4ος αι. π.Χ., Θράκη), Φιλοτέρα (1ος αι. μ.Χ., Βέροια), Φιλουτέρα (2ος/3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., RE (-)  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 189 (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 227 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.26 (5) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) τέλη 2ου αι. μ.Χ., EAM 9 (6) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Ξηρολίμνη) 2ος αι. μ.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 66 αρ. 13 (= SEG XLIX 852) (7) Μακεδονία (Εορδαία) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 288 (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. μ.Χ., RA 1935 (2),  67 αρ. 2 (= Καφταντζής 605) (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) 4ος αι. π.Χ., Αβαγιανού 2002, 28 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.77.5 (11) μέσα 3ου αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.176.5 (12) IG X.2.1.558.3 (13) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.758 A.1 (14) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Αγία Άννα) 2ος-1ος αι. π.Χ. EAM 192 (15) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG II 440-1 (16) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις, Smilovci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 32 αρ. 78 (17) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 1ος/2ος αι. μ.Χ., Šašel, IL 1253 (18) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Σύδενδρο) τέλη 3ου αι. μ.Χ., EAM 62.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
78