Τρύφαινα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Τρύφενα (αυτοκρ. περ., Άφυτος / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σμύρνη / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Tryphaena (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Tryphena (2ος αι. μ.Χ., Σκυθία /3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 145-111 π.Χ., RE (25) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 367 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 702 (4) 134 μ.Χ., IG X.2.1.573 (5) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.783 (= Feissel 1983, 174) (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 606 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
77