Τιμόστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τιμόσστρατος (4ος/3ος αι. π.Χ., Αθήνα), Τειμόστρατος (αυτοκρ. περ., Θήρα / 1ος αι. μ.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 103 π.Χ., PTeb 105.52 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σάνη, Ουρανούπολη) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLIII 432

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
135