Καλλίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλίας (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Καλλίαιος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., Λάρισα), Καλλιαία (μητρ. επίθ., 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Καλλλίας (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα  ;417-413 π.Χ., IG I3.89.65 (2) Μακεδονία < Ρόδος π. 235-200 π.Χ., TCam 35.28· IG XII.1.104 c.7 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος ;150 π.Χ., PBad II 11.5 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 773  (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XLI 575.1-2  (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., Λαζαρίδης 1969, 117-118 αρ. Λ.202 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 333 π.Χ., SEG ΧΧΧVI 626.12· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.12 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ελλην. περ., SEG XLIX 812 (9) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 47 (2002-2003), 116 αρ. 4, 3 και εικ. 3  (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σκιώνη) < Αθήνα 4ος αι. π.Χ., IG II2.10366       

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
619