Φιλοστράτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Θεσσαλία 3ος-2ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1912, 189 αρ. 219

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18