Ξεννίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 321 π.Χ., PSI 1284.19

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11