Φρυνίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φρυνίὀ̄ν (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ/, Εύβοια, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δελφοί π. 337-334 π.Χ., CID II 74I.44· 77I.[5]

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
30