Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Νειλόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νέαρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νανώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ναμέρτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύσιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσανίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαοδίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρφεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρδάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀξυμένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπιόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὁλκίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσάνδρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυκαγόρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λιμναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία