Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Τιμανορίδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τήρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόμηλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλοκύνηγος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλίππη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλιππᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλινα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλήτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φείδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φανίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τήλεφος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τεύτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τεύταμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τελεσφόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ταύρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία