Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Μακεδονικός Εθνωνύμιο
Μακεδονία Τοπωνύμιο
Ἀλκέτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὑπερβερεταῖος Όνομα μηνός
Ξανδικός Όνομα μηνός
Λώιος Όνομα μηνός
Δύστρος Όνομα μηνός
Δῖος Όνομα μηνός
Κλεοπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀσκληπιόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀσκληπιάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρχέλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρτεμίδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρτεμιδώρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρριδαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρραβαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἅρπαλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρίστων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀριστοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀριστέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία