Ἅρπαλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.14.3· Διόδωρος 17.17.4 (2) Mακεδονία π. 360-324 π.Χ., RE (2)· Berve 143 (3) Μακεδονία π. 357 π.Χ., Δημοσθένης 23.149 (RE (1)) (4) Μακεδονία π. 285 π.Χ., SEG XXXVIII 619.4 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXVI 781 (= XXXV 781) (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 248 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 3, 4, 9, 14 (πρβ. RE Supplbd. 4 (3a)) (7) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια, 4.11 (8) 178-172 π.Χ., Λίβιος 42.14.3· Διόδωρος 29.34.1· Syll3 636.5· BCH 63 (1939), 159 inv. 5575.7 (RE (3)) (9) αρχές 2ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 202 (10) 2ος/1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 2.35, 40 (11-12) 41-44 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 60.3 (13-14) Mακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 183 αρ. 7 (= SEG XXX 582) (15) Mακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;π. 167 π.Χ., SEG XXIV 580.8 (16) Mακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 307 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.39 (17) Mακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 110 αρ. 1a.9 (18) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 3ος/2ος αι. π.Χ., IG XII.3.41-42

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
52