Ἀρχέλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρχε̣λ̣ά̣ο̄ (γεν., 4ος αι. π.Χ., Χαλκιδική), Ἀρχελάειος  (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Archelaus (2ος αι. π.Χ., Ακαρνανία, γραμματεία /αυτοκρ. περ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀρχελαεία  (πατρων. επίθ., 2ος/1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 450-399 π.Χ., IG I3.89.60 (RE (7)) (2) Μακεδονία ;π. 400-359 π.Χ., RE (9) (3) Μακεδονία 331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.16.9· Κούρτιος 5.2.16 (RE (10)· Berve 158) (4) Μακεδονία 329 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.16.9 (RE (11)· Berve 157) (5) Μακεδονία 322 π.Χ., Διόδωρος 18.37.4 (RE (19)· Berve 159) (6) Μακεδονία πριν από 3ος αι. π.Χ., IMM 5.12, 19 (7) Μακεδονία 243 π.Χ., Πλούταρχος, Άρατος 22-23· Πολύαινος 6.5 (RE (22)) (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα /ή Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 557 (= SEG XLIX 827· ZPE 132 (2000),  161-162) (9) Mακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος-1ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 176 αρ. 2 (10) Mακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 15b (11) Mακεδονία (Εορδαία-σημ. Ακρινή) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 89 (πρβ. BE 1995, αρ. 409) (12) Mακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., SEG XXIV 587 (13) Mακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., SEG II 422 (= Pilhofer 413) (14-15) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.82, 87 (16-17) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.40, 41 (18) Mακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 870.5 (19) Μακεδονία; πριν από 4ος αι. π.Χ., FGrH 115 F307

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
308