Ἀρραβαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρραβέος (192 μ.Χ., Βαττυναίοι), Ἐρρεβαῖος (179 μ.Χ., Μακεδονία), Ἀράβαιος (2ος αι. μ.Χ., Χαλκιδική)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.67 (2) Mακεδονία 406 π.Χ., Σουίδα Ε 3695 (3) Μακεδονία π. 334 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.12.7· 1.20.10 (4) Μακεδονία π. 260-240 π.Χ., IG IV.12.96.67 (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 179 π.Χ., PFreib 35.6 (6) PFreib 35.[6], [9], 13, [15], 16 (7) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Καλαμίτσι) μέσα 2ου αι. μ.Χ., EAM 51 (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 355 αρ. 3 (9) Mακεδονία (Λυγκηστίδα) αρχές 5ου αι. π.Χ., Θουκυδίδης 4.79.2· IG I3.89.10, 56-58 (10) πριν από 4ος αι. π.Χ., Αριστοτέλης, Πολιτ. 1311b.13 (πρβ. Αρχαία Μακεδονία 2, 511-516) (11) π. 370-336, Αρριανός, Ανάβ. 1.25.1· Διόδωρος 17.2.1· Πλούταρχος, Ηθικά 327c (Berve 144) (12) Μακεδονία (Λυγκηστίδα) 315 π.Χ., IG XII.2.645.25· Αρχαία Μακεδονία 2, 514-516 (13) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.7 (14) Mακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186III.53 (15) Mακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Νεστόριο) 2ος αι. μ.Χ., EAM 198 (16) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Πεντάβρυσο) ;πριν από 3ος αι. π.Χ., EAM 190 με σχόλια (17) Mακεδονία (Πελαγονία) π. 359 π.Χ., Tod, GHI II 148

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17