Ἀρίστων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρίστο̄ν (6ος/5ος αι. π.Χ., Κορινθία /5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Βοιωτία, Κάτω Ιταλία /5ος/4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀρίσστο̄ν (5ος αι. π.Χ., Πειραιάς), Ἀρίσστων (;5ος αι. π.Χ., Άργος /4ος αι. π.Χ., Πάλη /3ος αι. π.Χ., Αθήνα /2ος αι. π.Χ., Ελάτεια /1ος αι. π.Χ., Βιθυνία, Δελφοί /3ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Ἀριστώνιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Aristo (1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀρείστων (2ος-3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 3.11.8·Διόδωρος 19.9.3 (RE (28)· Berve 137) (2) Mακεδονία < Μίλητος αρχές 3ου αι. π.Χ., Milet I.3.67I.8 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III.105.8 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 317.2 (5) ;2ος/3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 153.2 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) π. 373-370 π.Χ., Robinson et al., 9ος τόμ., 78-82 αρ. 126-136· Αρχαία Μακεδονία 1, 254 (7) Μακεδονία (Εορδαία-Εύια, σημ. Πολύμυλος) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 57 αρ. 4 (= SEG XLIX 774) (8) 4ος-6ος αι. μ.Χ., ΑΔ 32 (1977) Χρον. σ. 228· BE 1999, αρ. 325 (9) Mακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.445.2 (10) Mακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.731 (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.65 (12) Μακεδονία (Παιονία) αρχές 4ου αι. π.Χ., RE (32) (13) Mακεδονία (Παιονία) πριν από 3ος αι. π.Χ., Πολύαινος 4.12.3 (πρβ. RE (32)) (14)Μακεδονία* 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 18· 101 (15) Mακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;π. 355-349 π.Χ., TAPA 69 (1938), 56 αρ. 9.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 232