Ἀσκληπιάδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀσσκληπιάδης (3ος αι. π.Χ., Λέσβος, Αθήνα, Θράκη, Μυσία / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Χίος / αυτοκρ. περ., Θάσος, Μυσία, Λυδία / 1ος αι. μ.Χ., Λέσβος / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία, Βιθυνία, Βέροια / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία, Αθήνα), Ἀσκλαπιάδας (3ος αι. π.Χ., Μακεδονία, Εύβοια), Axclepiades (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Asclepiades (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ.,  Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη, Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία),  Ἀσκληπίδης (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Ἀσκληπειάδης (1ος αι. π.Χ., Μακεδονία / αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., Θάσος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀσκληπιάδος (γεν., αυτοκρ. περ., Μυσία), Ἀσκληπάδης (αυτοκρ. περ., Λυδία), Ἀσσκηπιάδης (αυτοκρ. περ., Ιωνία), Ἀσκ̣ληπιάδη (γεν., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ἀσκλε̄πιάδε̄ς (3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Τανάγρα π. 245-205 π.Χ., IG VII.506.3 (2) Mακεδονία < Αίγυπτος 184 π.Χ., PHeid VIII 414.45 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 145 π.Χ., PTeb 32.17 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 135-131 π.Χ., Bernand 1989, αρ. 243.8 (5) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 100-75 π.Χ., SB 8974 απόσπ. 3.51, 54 (6) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 100-75 π.Χ., SB 8974 απόσπ. 3.[7-8], 10, 34, 47, 51, 55 (7) Μακεδονία < Αίγυπτος 69 π.Χ., IFayoum 135.31 (8) Μακεδονία < Αίγυπτος 54 π.Χ., PSI 1097.1 (9) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος) 4ος αι. π.Χ., FGrH 12 (RE (27)) (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) πριν το 167 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 1A.4, 18 (11) 118 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.22 (12) 193-195 μ.Χ., ILeukopetra 42.8· ILeukopetra 43.5 (13) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) < Αίγυπτος 231 ή 206 π.Χ., CPR XVIII 20, 410· CPR 21.433, 438 (14) CPR XVIII 21.436 (15) CPR XVIII 21.436, 441, 450 (16) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα;, σημ.Γιαννιτσά) ;1ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 128 (17) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα*) 1ος αι. π.Χ., ΑΔ 18 (1963) Χρον. σ. 203 σημ. 8 (= SEG XLVIII 829) (18) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή*) ;3ος αι. π.Χ., EAM 69 (19) Mακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κέντρο) πριν από 3ος αι. μ.Χ., EAM 60a (20) Mακεδονία (Ελίμεια-σημ. Ξηρολίμνη) 2ος αι. μ.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 65 αρ. 11 (= SEG XLIX 850) (21) Mακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. π.Χ., Ritti 1981, 115 αρ. 56 (22) 179 π.Χ., SEG XXXI 614.8 (23) Mακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.58 (24) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 48 μ.Χ., IG X.2.1.623A (25) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.935 (26) μέσα 2ου αι. μ.Χ., SEG XLIII 462.2 (27) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.244I.10 (28) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.476C (29) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.60 (30) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.260-1 (31) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.184 (32) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσανδρεία) π. 208 π.Χ., FD III.4.135.23

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 380