Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πύρρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πυριλάμπης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πύλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πυλάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πυθῶναξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πυθοφάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πυθάγγελος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πτολέμαρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πτολέμα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρώταρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρόμερος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρόμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Προκλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Προθόη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρεπέλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πόταμις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πολυφάντας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύνδικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύκτωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία