Ξανδικός

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Παράλληλοι τύποι: 

Ξανθικός

Αρχαία ερμηνεία: 

Ξανθικά· ἑορτὴ Μακεδόνων, Ξανδικοῦ μηνὸς ἢ Ξανθικοῦ ἀγομένη. ἔστι δὲ καθάρσιον τῶν στρατευμάτων (Ησύχιος)

Σημασία: 
Ο έκτος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου (σελήνη Μαρτίου / Απρίλιος)
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

5ος αι. π.Χ., Ψευδο-Ιπποκράτης  (Ξανθικός) / 1ος αι. π.Χ., Διόδωρος Σικελιώτης 18.56.6 (Ξανθικός) / 1ος αι. μ.Χ., Φλάβιος Ιώσηπος, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, Περί του Ιουδαϊκού πολέμου· Θεσσαλός (αστρολ.) / 2ος αι. μ.Χ., Αίλιος Ηρωδιανός, Κλαύδιος Πτολεμαίος , Μαρτύριον Πολυκάρπου /  3ος αι. μ.Χ., Πράξεις Θωμά / 5ος αι. μ.Χ., Ησύχιος s.v. Ξανθικά // (1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 262 μ.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια 52.2-3 (2) 139-148 μ.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια 52.2-3 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Λευκόπετρα) 225 μ.Χ., ΙLeuk 71.15 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 356-352 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 86 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια) 276-240 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 45.2

Βιβλιογραφία: 

Sturz 1808, 49∙ Hoffmann 1906, 110· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 146, 163-164, 319, 320·  Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 63, 100-101

Γεωγραφική διασπορά: