Δύστρος

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Αρχαία ερμηνεία: 

• Δύστρος∙  ὑπὸ Μακεδόνων μήν (Ησύχιος)  • Δύστρος: ὁ Μάρτιος μήν. παρὰ Μακεδόσιν (Σουίδας)

Σημασία: 
Ο πέμπτος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου (σελήνη Φεβρουαρίου)
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

1ος αι. μ.Χ., Φλάβιος Ιώσηπος, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία 11.107, 286· Θεσσαλός /  4ος αι. μ.Χ., Ευσέβιος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Constitutiones Apostolorum / 5ος αι. μ.Χ.,  Ησύχιος s.v. / 6ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Λαυρέντιος Λυδός / 7ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Δαμασκηνός, Χρονικός του Πασχάλη / 10ος αι. μ.Χ., Σούδα s.v., 11ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Ζωναράς  / 13ος αι. μ.Χ., Ψευδο-Ζωναράς / Σχόλια στον Ησίοδο / Ελληνική Ανθολογία, Παλαιά Διαθήκη / Phavorinus // (1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 248 π.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια 3.17 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 8.17) (2) 133 μ.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια 326.4  (3) Μακεδονία (Εορδαία-Εξοχή) 265/266 μ.Χ. (μακεδ. χρον.), ΕΑΜ 116.1-2 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 218 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 9.9

Βιβλιογραφία: 

Sturz 1808, 49∙ Hoffmann 1906, 106· Kalleris 1954 [1988], 160· Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985, 112-114· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 416· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ.,  30-31· Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998, 91-95

Γεωγραφική διασπορά: