Δῖος

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Παράλληλοι τύποι: 

Δεῖος (ΕΚΜ 1, Βέροια 7Α· ΙLeuk 13, 19, 20, 70, 76, 86, 91, 92,  93, 94, 95, 13, 22, 80, 109, 84, 100, 116, 117)

Αρχαία ερμηνεία: 

Δῖος: ὄνομα μηνὸς παρὰ Μακεδόσιν, ὁ Νοέμβριος, ὁ νέος δὲ καὶ ὁ ἔνδοξος. ἡ κλητικὴ ὦ δῖε. σημαίνει δὲ καὶ ὄνομα τόπου (Σουίδας)

Σημασία: 
Ο πρώτος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

Σούδα // (1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) α΄ τρίτο 2ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια 1Β.91  (2) α΄ μισό 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια 7Α.35, 41, 7Β.91 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Λευκόπετρα) 173 μ.Χ., ΙLeuk 13.7 (4) 186 μ.Χ., ΙLeuk 19.7 (5) 187 μ.Χ., ΙLeuk 20.1 (6) 189 μ.Χ., ΙLeuk 22.6 (7) 192 μ.Χ., ΙLeuk 29.9 (8) 220 μ.Χ., ΙLeuk 70.2 (9) 229 μ.Χ., ΙLeuk 73.1 (10) 230 μ.Χ., ΙLeuk 76.1 (11) 232 μ.Χ., ΙLeuk 80.4 (12) 234 μ.Χ., ΙLeuk  84.2 (13) 234 μ.Χ., ΙLeuk 85.3 (14) 237 μ.Χ., ΙLeuk 86.4 (15) 239 μ.Χ., ΙLeuk 91.2 (16) 239 μ.Χ., ΙLeuk 92.1  (17) 239 μ.Χ., ΙLeuk 93.2 (18) 239 μ.Χ., ΙLeuk 94.1 (19) 241 μ.Χ., ΙLeuk 95.2 (20) ;243 π.Χ., ΙLeuk 98.1 (21) 244 μ.Χ., ΙLeuk 100.3 (22) 254 μ.Χ., ΙLeuk 108.1 (23) 254 μ.Χ., ΙLeuk 109.2 (24) 277/278 μ.Χ., ΙLeuk 111.1 (25) 309 ή 311 μ.Χ., ΙLeuk 116.1 (26) 311 μ.Χ., ΙLeuk 117.1 (27) 313 μ.Χ., ΙLeuk 118.1 (28) χ.χ.,  ; ΙLeuk 120 (29) Μακεδονία (Εορδαία-Εξοχή) 275/276 μ.Χ., ΕΑΜ 117α.19-20 (30) 275/276 μ.Χ., ΕΑΜ 117β.12-13 (31) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 193 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 14.5 (32) 3ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 91.2

Βιβλιογραφία: 

Sturz 1808, 49∙ Hoffmann 1906, 109· Kalleris 1954 [1988], 158· Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 133, 150-151· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 38-39, 75-83,  105· Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998, LGPN  IV

Σχόλια: 

O πρώτος μήνας του μακεδονικού έτους. Από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου, αφιερωμένος στον Δία. Απαντά και ως ανθρωπωνύμιο (πρωιμότερη αναφορά από τη Βοιωτία τον 8ο αι. π.Χ.).

Γεωγραφική διασπορά: