Ἀλκέτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
6ος αι. π.Χ.
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 6ος αι. π.Χ., Ηρόδοτος 8.139.3 (RE 1) (2) Μακεδονία 5ος αι. π.Χ., IG I3.89.60-61· Πλάτων, Γοργίας 471a (3) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., FGrH 143F3  (Αρίστος Σαλαμίνιος στον Αθήναιο 10.436e (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγαί) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXV 788 (5-7) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.5, 14-15, 32 (8) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 46.20 (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχναι) 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III, 63 (10) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) ;205 π.Χ., SEG XXXIX 605.13.20 (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos, 1996 2ος τόμ., 93-4 αρ. 79.13 (12) Μακεδονία (Ορεστίδα) π. 355-319 π.Χ., πολλές γραμματειακές μαρτυρίες: Διόδωρος, Αρριανός, Πλούταρχος, Πολύαινος (RE (5)· Berve 45)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για τα γλωσσικά Hoffmann 1906, 133, 138, 188· Kalleris 1954 & 1976 [1988], 291, 292, 293, 320, 321, 322, 492, 494· Hatzopoulos 2000. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 113 αρ. 1· 204 αρ. 2· 232 αρ. 85, 86, 88-89.

Σχόλια: 

Τυπικό ιστορικό μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας και πανελλήνιας διάδοσης κατά την ελληνιστική περίοδο. Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία τον 6ο αι. π.Χ. στη Μακεδονία. Τελευταία μαρτυρία τον 2ο αι. μ.Χ. στη Βοιωτία. Στο (1) βασιλιάς της Μακεδονίας, γιος του Αέροπος, πατέρας του Αμύντα Α΄.  Στο (2) αδελφός του Περδίκκα Β΄· στην επιγραφή το όνομα απαντά με την αττική του μορφή.