Απουλία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Φυλλίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φοῖβος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φοίβη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλουμενός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλότιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τύχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τύραννος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρυφέρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τρόφιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τροφιμιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τροφίμη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τροφιμᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμόθεος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τίμαιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τήρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόμουσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόκαλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλίστα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φίλιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Απουλία