Φιλότιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλότειμος (4ος/3ος αι. π.Χ, Βιθυνία /1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 1ος αι. μ.Χ, Αθήνα, Λοκρίδα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θήρα, Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία, Μαραθώνας, Αθήνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Κύπρος, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.399 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
65