Φοῖβος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Phoebus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Μικρά Σκυθία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Φῦβος (2ος/3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.38 (2-3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIb.5 & c.7 (= Pilhofer 163) (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι, Νεάπολις) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ILGR 210 (= Pilhofer 28) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
120