Απουλία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἑλένη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εἰρηναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νῦσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νύμφη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νουμέριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικόπολις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νικηφόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικήτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικήτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νηρεΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νήδυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νέστωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥωμύλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥοδόπη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λύδη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λογγῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόντιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαμύρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Απουλία