Φοίβη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Phoebe (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Fybe (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Phyeba (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 155 μ.Χ., IG X.2.1.449

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
40