Φιλόκαλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pilocalus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Philocalus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη), Φιλώκαλος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.74 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος-4ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 253.1 (3) SEG XXVII 253.3 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 62 (1938), 412 αρ. 3 (= Pilhofer 206) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.981 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
57