Φυλλίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Fyllis (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Phyllis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θράκη / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Pyllis (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.545 (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.121 (3) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 401.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17