Τροφίμη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Trofime (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., ;1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Trophime (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι), Trhofime (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Τροφύμη (αυτοκρ. περ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 186 μ.Χ., ILeukopetra 19.1  (2) 238 μ.Χ., ILeukopetra 89.3  (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 47 (1923), 94 αρ. 30 (= Pilhofer 89) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.509 (5) π. 165 μ.Χ.,  IG X.2.1.484.2, 11

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
82