Φιλίστα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλίστης (γεν., 5ος/4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Φιλίστη (400 π.Χ. Ήλιδα), Φιλείστα (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία), Φιλίσστα (1ος αι. μ.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) τέλη 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 149

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
102