Νύμφη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Nympe (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Nype (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Nuphe (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Numpe (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Nymphe (αυτοκρ. περ.,  Κάτω Ιταλία Φίλιπποι / 1ος-2ος αι. μ.Χ.,  Κάτω Ιταλία), Νύνφη (1ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Βιθυνία) 

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 58 (1934), 477 αρ. 18 (=Pilhofer 272) (2) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 161

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26