Λαμύρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Lamyra (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.346.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6