Νικήτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικέτες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Νικήτω (γεν.: 3ος αι. π.Χ., Εύβοια), Νεικήτης (αυτοκρ. περ., Αμοργός, Τήνος, Βιθυνία /1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία /1ος αι. μ.Χ., Αθήνα και στο εξής στην πλειονότητα των μαρτυριών)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.247.11 (2) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) 3ος αι. μ.Χ., EAM 165 (3) Μακεδονία (Πελαγονία) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.272

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
106