Ῥωμύλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ῥωμώλος (4ος-5ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Νεστόριο) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XXXVII 475 (= EAM 203)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8