Ῥοδόπη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Rhodope (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ήπειρος / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  (Βοττιαία-Βέροια) 4ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 442  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 6.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21