Νηρεΐς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Niaereis (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Nerais (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Nereis (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;171 μ.Χ., ILeukopetra 10.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10