Λύδη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Λύδε̄ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Lyde (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.294  (2) < Αθήνα 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG II2.11978a

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19