Νέστωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Nestor (αυτοκρ. περ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ.)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) π. 200-175 π.Χ., SEG XLIV 409.3  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) πριν το 305 μ.Χ., DCB (2) (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.251.5 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., SEG III 496 & XXIX 592 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
95