Εἰρηναῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰρηναῖος (4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Κως / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἰρηνᾶος (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή), Ιρηναῖος (1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Εἰρηναις (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Εἰρηνέος (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία / 3ος αι. μ.Χ., Βοιωτία), Irenaeus (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Hirineus (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἰρηνέος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 132 π.Χ., PGissUniv 6.2  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 12 μ.Χ., PKöln 227B.4 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.59 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 656 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241 B.7 (6) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.247.13 (7) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.182.10 (8) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.702

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
232