Ἑλένη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Helene (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Helena (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 23 μ.Χ., Αθηνά 12 (1900), 70 αρ. 2.6-7 (2) Μακεδονία (Μυγδονία- Θεσσαλονίκη) ;1ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 701 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.881 (4) Μακεδονία (Παιονία-Ευδάριστος;) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-8), 61 αρ. 127 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
58