Νήδυμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Nedymus (1ος αι. π.Χ., Δήλος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Nedimus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Ιλλυρία / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Nedimos (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.40 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21