Νικηφόρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικηφόρος (;2ος αι. π.Χ. Ιλλυρία / 2ος/1ος αι. π.Χ., Δήλος  /1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / 1ος αι. π.Χ., Βιθυνία / αυτοκρ. περ., Θράκη, Ιωνία, Βιθυνία, Μυσία και συχνότατα στο εξής), Nicephorus (100 π.Χ., Δήλος / 1ος αι. π.Χ., Δήλος, Κόρινθος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Neicephorus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Nicephor (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Nicepor (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Σικελία), Niceporus (αυτοκρ. περ., Λάρισα), Νηκηφόρος, Νεικειφόρος

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.12 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 168 μ.Χ., SEG XII 345 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 191 μ.Χ., IG X.2.2.319  (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.7 (5) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.30 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 444.3 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.538 (8) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.244 II.4 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262IV.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
321